Ngày 14/04/2023, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc Công tyTNHH Ánh sáng Sắc Việt
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch cho Ánh sáng Sắc Việt
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được các kế hoạch hành động và chiến lược tiếp theo cho các sản phẩm của công ty :
– Xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường
– Lập kế hoạch kinh doanh
– Đánh giá được hiệu quả kinh doanh
– Mở rộng kênh phân phối
Kết thúc buổi tư vấn, đã thống nhất triển khai các bước tiếp theo trong tháng tới để Sắc Việt ổn định và phát triển bền vững

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *