Ngày 09/10/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho công ty Lâm Mộc Hương
Trong buổi tư vấn sáng ngày 09/10/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty Lâm Mộc Hương.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Lâm Mộc Hương
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Xây dựng kênh khách hàng
– Quy trình chăm sóc khách hàng
– Chính sách dành cho CTV và khách hàng
Có thể là hình ảnh về trang sức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *