Ngày 07 & sáng 08/09/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Tập đoàn Geleximco tổ chức khóa đào tạo : “Quản trị sự thay đổi hiệu quả và bền vững”
Trong 1.5 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:
Bài 1: Mô thức về sự thay đổi và phương pháp dẫn dắt các cá nhân thay đổi
Bài 2: Nguyên lý tạo ra sự thay đổi & dẫn dắt nhóm thay đổi hiệu quả
Bài 3: Quy trình dẫn dắt sự thay đổi một tổ chức hiệu quả và bền vững
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Giảng viên có trình độ, trách nhiệm, kiến thức gần gũi
-Bài giảng hấp dẫn, thay đổi tư duy của học viên
– Cung cấp kiến thức thực tế, lý thuyết
– Tổng hợp và hình thành được chuỗi kiến thức khóa học, logic
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Lập chiến lược, chương trình và đào tạo cho TBIC
– Phương pháp tiếp cận theo mô hình Why
– Quản lý được sự thay đổi
– Dẫn dắt được sự thay đổi.
– Tính quan trọng của truyền thông
Sau đây là điểm đánh giá khoá học:
– Trình độ kiến thức GV: 4.21/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.34 / 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.17/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *