Ngày 04/05/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty Cổ phần Minh housewares
Trong buổi tư vấn ngày 04/05/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty Công ty Cổ phần Minh housewares
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Minh housewares
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Kế hoạch hành động Dự án Cẩm nang – Kịch bản
– KPI / SMART
– Chiến lược kinh doanh kênh cửa hàng
– Chiến lược kinh doanh Kênh đại lý
Buổi làm việc kết thúc, đã thống nhất triển khai kế hoạch ngay trong trong tháng 5/2023
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *