Ngày 03&04/11/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thái Bình tổ chức 2 lớp khoá đào tạo: “Xây dựng kênh cộng tác viên xã hội hóa hiệu quả”
Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:
Nội dung 1: Xác định dịch vụ và khách hàng mục tiêu của kênh CTV xã hội hoá
Nội dung 2: Ôn tập 8 chức năng kênh phân phối phải có
Nội dung 3: Xây dựng bảng mô tả kênh CTV xã hội hoá
Nội dung 4: Tìm kiếm nguồn tuyển dụng CTV xã hội hoá
Nội dung 5: Gặp gỡ, phỏng vấn- lựa chọn CTV theo mô hình STAR và DICS
Nội dung 6: 5 cấp độ thu hút CTV làm việc – gắn bó lâu dài – mô hình Maxcell
Nội dung 7: Thiết lập mục tiêu SMART và 5 hệ thống hỗ trợ CTV làm việc
Nội dung 8: Kèm cặp – giám sát – hỗ trợ CTV làm việc đạt mục tiêu đặt ra hàng ngày – tuần – tháng
Nội dung 9: Truyền thông – dẫn dắt CTV tạo sự thay đổi khi làm việc
Nội dung 10: Trả lời các câu hỏi của học viên
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Giảng viên truyền tải sát thực tế dễ áp dụng
– Mục tiêu, nội dung của khóa học gần gũi, áp dụng thực tế với công việc
– Giảng viên truyền đạt kiến thức dễ hiểu, chuyên sâu, xúc tích, dễ hiểu, cô đọng, thực tế, dẫn chứng, cụ thể, chân thực, dễ hiểu
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Tìm ra được mục tiêu để xác định được CTV
– Biết cách nuôi dưỡng, củng cố CTV hiệu quả
– Đạt được hiệu quả bán hàng
– Biết cách duy trì CTV làm việc lâu dài với mình
– Phân tích lọc dữ liệu KH
– Xay dựng được chân dung CTV vàKH mục tiêu
– Biết cách xử lý từ chối khi CTV từ chối
Sau đây là điểm đánh giá khoá học:
– Trình độ kiến thức GV: 4.84/5
– Phương pháp giảng dạy: 4.84/5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.64/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *