Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu các nội dung như sau:

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ ”

  • Nội dung 1: Phương pháp xác định vấn đề
  • Nội dung 2: 4 bước giải quyết vấn đề và 4 phương pháp xác định nguyên nhân
  • Nội dung 3: Quy trình 5 phát sinh phương án giải quyết vấn đề và 6 cấp độ tư duy
  • Nội dung 4: 4 phương phấp lựa chọn giải pháp và 4 phương pháp ra quyết định

Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu-1

KHÓA HỌC ĐƯỢC HỌC VIÊN NHẬN XÉT TÍCH CỰC:

– Kiến thức thực tiễn ngắn gọn, xúc tích
– Giảng viên trao đổi dễ nghe, dễ hiểu, tạo không khí vui vẻ
– Có thể ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình
– Khóa học đạt mục tiêu so với mong đợi
– Mang tới nhiều kiến thức mới
– Nội dung và phương pháp giảng dạy hay
– Buổi học mang lại giá trị với thực tiễn

Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu-2

KẾT THÚC KHÓA HỌC VIÊN ĐƯỢC:

-Thực hành 1 số tình huống cụ thể để vận dụng trong công việc, cuộc sống
– Tìm ra những nhược điểm của bản thân trong vấn phân tích dữ liệu , tìm hiểu nguyên nhân để giải quyết vấn đề
– Thống nhất “Chuẩn” khi làm việc với nhau, tôn trọng “Chuẩn” của người khác
– Hiểu thế nào là vấn đề và xác định được vấn đề và cách để tìm ra chuẩn chung
– Xác định nguyên nhân
– Giúp việc tìm ra vấn đề đang gặp phải rõ hơn để đưa ra được phương pháp quyết định
– Cần tư duy, phân tích thông tin, đánh giá đúng thông tin và đưa ra quyết định
– Có được phương pháp tìm ra nguyên nhân ( công cụ xương cá,..) và cách thức đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề

Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu-3

SAU ĐÂY LÀ KẾT QUẢ PHIẾU ĐÁNH GIÁ:

– Trình độ kiến thức GV: 4.81/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.46/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.44/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *