Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam tổ chức khóa đào tạo: ” Xây dựng nhóm kinh doanh hiệu quả – Phân công nhiệm vụ và ủy thác công việc” ngày 03-04/08/2023
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên nội dung dành cho quản lý các cấp nội dung như sau:
1. Mô hình nhóm kinh doanh làm việc hiệu quả – Mô hình Mintber
2. Bốn giai đoạn phát triển của một nhóm làm việc – Mô hình Tuckma
3. Ma trận quản lý công việc và thời gian hiệu quả – Mô hình Matrix
4. Quy trình 8 bước dẫn dắt sự thay đổi khi giao việc cho nhân viên
5. Phương pháp truyền thông tới nhân viên để tạo ra sự thay đổi
6. Phương pháp giải quyết xung đột nhóm kinh doanh hiệu quả
7. Mô hình giao việc – uỷ quyền cấp độ 5- điều hành hoạt động kinh doanh của nhóm
8. Phương pháp hợp lực – xây dựng nhóm kinh doanh đột phá
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Thầy rất nhiều năng lượng.
– Bài giảng có nhiều ví dụ thực tế, dễ hiểu.
– Giảng viên nhiệt tình, chuyên nghiệp.
– Giọng to, rõ, chắt lọc nội dung dễ hiểu.
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Nội dung thực tế, có tính áp dụng cao
– Các nội dung phù hợp với công việc đang làm
– Phát triển được đội nhóm
– Hiểu rõ vai trò, vị trí của cấp quản lý
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
– Trình độ kiến thức GV: 4,88/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.75/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.5/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *