Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường Đại học FPT tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả” ngày 14&16/11/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho cán bộ, nhân viên của Trường Đại học FPT các nội dung như sau:

Bài 1: Năng lực người đàm phán và lập kế hoạch trước khi đàm phán

Bài 2: Quy trình đàm phán hiệu quả

Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trực diện với khách hàng

Bài 4: Phong cách đàm phán, phương pháp từ chối và chiến lược với khách hàng

 

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
Giảng viên có chuyên môn cao  và kinh nghiệm giảng dạy

Giảng viên tạo được hứng thú cho học viên  trong giờ học

Phương pháp giảng giảng dạy gần gũi , sát thực tế

Thầy giảng năng lượng đưa ví dụ thực tế dễ hình dung, có kết luận& tóm lược nội dung cần chú ý
Kết thúc khóa học viên nắm được:
Phát triển khả năng đàm phán và thương lượng

Ba năng lực cần có để đàm phán

Năm  công cụ lập kế hoạch trước khi đàm phán , quá trình đàm phán hiệu quả

Các cấp độ của đàm phán

Công thức , công cụ ứng dụng trong thu thập phân tích dữ liệu công cụ đàm phán

Mô hình Johari

SWOT

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

Trình độ kiến thức GV: 4.88/ 5

Phương pháp giảng dạy: 4.92/ 5

Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.73/ 5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *