Chiều ngày 25/09/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho công ty TNHH truyền thông Không gian X (Astra Entertainment)
Trong buổi tư vấn chiều ngày 25/09/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Giám đốc Công ty Astra Entertainment
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Công ty Truyền thông Không gian X
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Chiến lược KPIs
– Chiến lược về Nhân sự
– Quy trình làm việc giữa các bộ phận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *