Trong buổi tư vấn chiều ngày 14/02/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho giám đốc của Công ty TNHH S- Tec Vina
Với kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của S- Tec Vina
Nội dung tư vấn đã đưa ra các giải pháp để triển khai:
1. Khách hàng mục tiêu
2. Chiến lược giá
3. Chiến lược kinh doanh
4. Tổ chức hội thảo khách hàng
5. Chiến dịch chăm sóc khách hàng
Buổi làm việc kết thúc, Tiến sỹ cũng đã định hướng các bước tiếp theo cho S- Tec Vina triển khai ngay trong tháng 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *