Trong buổi tư vấn chiều ngày 11/01/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang.
Với kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Bách Khang
Nội dung tư vấn đã đưa ra các giải pháp để triển khai:
1. Các chính sách về sản phẩm và giá
2. Chiến lược phát triển kênh phân phối
3. Chính sách khuyến mại thúc đẩy bán trong kênh
4. Thời điểm và thời gian tăng giá bán
5. Chiến dịch tác động đến sự chú ý của khách hàng và kích thích lựa chọn sản phẩm mới
Buổi làm việc kết thúc, Tiến sỹ cũng đã định hướng các bước tiếp theo cho Bách Khang phát triển bền vững

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *