Chiều ngày 04/01 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Giám đốc của Công ty công ty cổ phần sơn Kiwi Việt Nam các vấn đề Sản phẩm, KPI, cơ cấu giá, chính sách kênh phân phối, chiến lược nhân sự
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của công ty cổ phần sơn Kiwi Việt Nam.
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm sơn hiện nay.
Trong quá trình tư vấn Tiến sỹ còn đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu quản lý và vận hành của công ty.
Nội dung tư vấn đã đưa ra các giải pháp để triển khai
1. Chiến lược sản phẩm
2. Chiến lược phát triển kênh phân phối
3. Chiến lược về nhân sự.
4. Xây dựng KPI cho nhân viên,
Kết thúc buổi tư vấn, Tiến sỹ cũng đã định hướng các bước tiếp theo cho Sơn Kiwi được ổn định và phát triển lâu dài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *