Chiều ngày 02/08/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hùng Dung
Trong buổi tư vấn chiều ngày 02/08/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban Giám đốc công ty Hùng Dung
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Hùng Dung:
– Rà soát thực trạng khó khăn của doanh nghiệp
– Chiến lược phát triển kênh từ khách hàng cũ
– Chiến lược phát triển kênh từ khách hàng công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *