Chiều 06/12/2023, Ts. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho anh Nguyễn Nhất Thiên tại HCM

Trong buổi tư vấn chiều ngày 06/12/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho anh Thiên, Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp, kế hoạch chiến lược cho anh Thiên và đưa ra các giải pháp để triển khai:

  1. Đánh giá sản phẩm, kênh tiếp cận, cách tiếp cận đến khách hàng mục tiêu đối với dự án khởi nghiệp chăm sóc sức khoẻ.
  2. Lựa chọn mô hình kinh doanh và cách triển khai giai đoạn đầu & phát triển mô hình kinh doanh Chăm sóc sức khoẻ trị liệu. Xây dụng bộ máy nhân sự để chuẩn bị cho kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *