Chương trình đào tạo:
Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 1: Tư duy về dịch vụ – Công thức chăm sóc khách hàng

 1. Tư duy dịch vụ: 5 yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ
 2. Sự hài lòng khách hàng – khách hàng trung thành và doanh số
 3. Công thức chăm sóc khách hàng – đảm bảo khách hàng hài lòng
Flamingo Đại Lải Resort

 Bài 2: Quản lý trải nghiệm khách hàng –  Phương pháp chăm sóc khách hàng

 1. Bản đồ trải nghiệm khách hàng và xác định các điểm chạm
 2. 3 yếu tố quyết định trải nghiệm khách hàng
 3. Ba cấp độ trải nghiêm khách hàng và ứng dụng tại doanh nghiệp

 

Flamingo Đại Lải Resort

 Bài 3: Kỹ năng chăm sóc khách hàng chủ động – tăng sự hài lòng và trung thành

 1. Mô hình giao tiếp 5 bước & truyền thông hiệu quả
 2. 3 phương pháp tìm hiểu mong đợi của khách hàng
 3. Ba cấp độ đặt câu hỏi để hiểu được nhu cầu & mọng đợi khách khàng
Flamingo Đại Lải Resort

 Bài 4: Kỹ năng chăm sóc khách hàng bị động – giảm sự bức xúc và khách hàng ở lại

 1. Tiếp nhận khiếu nại của KH – Mô hình CLEAR
 2. Kỹ năng lắng nghe – 5 cấp độ – nghe để giảm bớt sự bức xúc (khổ đau)
 3. Thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc giải pháp đề xuất – PSF
Flamingo Đại Lải Resort

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI