Trông người lại nghĩ đến ta

Ngày 27/08/2015
Phát triển kênh phân phối đóng vai trò quyết định để phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam lại rất bị động trong vấn đề này.

Phát triển kênh phân phối đóng vai trò quyết định để phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam lại rất bị động trong vấn đề này.


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 024 3 773 8768
Tư vấn 1
Tư vấn 2
Tư vấn 3
Tư vấn 4
Tư vấn 5
TIN NỔI BẬT
video nổi bật