Tin nổi bật
Chiều ngày 07/02/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho   Công ty TNHH Thương Mại Thành Bảo Minh

Chiều ngày 07/02/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương Mại Thành Bảo Minh 14/02/2023

Trong buổi tư vấn chiều ngày 07/02 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại Thành Bảo Minh các vấn đề về Sản phẩm, Chính sách giá, chính sách kênh phân phối cho các sản phẩm sữa Poporo, bình sữa hibbee, nước hồng sân Hanmi xem thêm

Chiều ngày 07/02/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương Mại Thành Bảo Minh 14/02/2023

Trong buổi tư vấn chiều ngày 07/02 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại Thành Bảo Minh các vấn đề về Sản phẩm, Chính sách giá, chính sách kênh phân phối cho các sản phẩm sữa Poporo, bình sữa hibbee, nước hồng sân Hanmi

xem thêm

Chiều ngày 11/01, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang 10/02/2023

Trong buổi tư vấn chiều ngày 11/01/2023 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang các vấn đề về sản phẩm và giá; kênh phân phối; promotion; thời điểm và thời gian tăng giá bán, Chiến dịch tác động đến sự chú ý của khách hàng và kích thích lựa chọn sản phẩm mới

xem thêm

Chiều ngày 13/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Cơ sở sản xuất dược liệu Nùng Y 29/12/2022

Trong buổi tư vấn chiều ngày 13/12 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban điều hành của Cơ sở sản xuất dược liệu Nùng Y các vấn đề về sản phẩm; Cơ cấu giá; Mô hình kênh bán hàng ; Tình trạng kênh bán hàng hiện nay; Các khó khăn, mong đợi trong kênh bán hàng.

xem thêm

Chiều ngày 12/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang 29/12/2022

Trong buổi tư vấn chiều ngày 12/12 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang các vấn đề về sản phẩm; Cơ cấu giá; Mô hình kênh bán hàng ; Tình trạng kênh bán hàng hiện nay: Các khó khăn, mong đợi trong kênh bán hàng.

xem thêm