Ngày 30/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty cổ phần HERMANOSS Việt Nam

Ngày 07/01/2022
Trong buổi tư vấn ngày 30/12/2021 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và định hướng với các học viên về phát triển kênh và mở rộng quy mô kinh doanh. Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những định hướng, chiến lược để phát triển kinh doanh , và mở rộng quy mô kinh doanh để hạn chết tối đa nhất những rủi ro .
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi  mở rộng mô hình kinh doanh  và đưa ra các bước để cải thiện, phát  triển .
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
  • Xây đựng được  cách quản trị con người , xác định KPI và chỉ số KPI cho mỗi người , mỗi vị trí để đi đến mục đích
  • Biết cách lựa chọn được chiến lược kinh doanh phù hợp với mô hình công ty
  • Phát triển kinh doanh bằng chiến lược phát triển thêm kênh, tạo ra những sản phẩm khác biệt
  • Nắm bắt được đối thủ cạnh tranh để xây dựng kế hoạch cạnh tranh hiệu quả.
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty:
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 024 3 773 8768
Tư vấn 1
Tư vấn 2
Tư vấn 3
Tư vấn 4
Tư vấn 5
TIN NỔI BẬT
video nổi bật