​Ngày 29/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 04/05/2021
Ngày 29/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức
buổi tư vấn nhằm đưa ra chiến lược để phát triển kênh phân phối

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ sau khi cùng ban giám đốc
họp bàn về thực trạng triển khai của kênh hiện tại, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển
và quản lý kênh phân phối của công ty.

Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những
kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của một
số thương hiệu của công ty: