Ngày 21/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 23/05/2021
Ngày 21/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức buổi tư vấn cùng với các nhà phân phối của Nuos.
Với kinh nghiệm làm việc  và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về nhân sự trong hệ thống phân phối và bán lẻ sau khi cùng ban giám đốc  trưởng phòng kinh doanh và đội kinh doanh  chi nhánh miền nam họp bàn về thực trạng của công ty, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược định hướng nhân sự phát triển và quản lý kênh phân phối cho chi nhánh miền nam của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một số thương hiệu của công ty: