Ngày 08/9 & 12/9, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho Công ty TNHH Điện máy Công Nông nghiệp Cao Hùng

Ngày 27/09/2021
Trong 2 buổi là 8/9 và 12/9, TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên là Quản lý khối Bán lẻ của Cao Hùng các nội dung liên quan đến khóa học:” Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp” 1. Tổng quan về bán lẻ 2. Các cấp độ quản trị chuỗi bán lẻ 3. Đào tạo nhân viên 4. 4 cấp độ đánh giá 1 chương trình đào tạo 5. Mô hình cá nhân hóa tiêu chuẩn Eyad Diming 6. Sáu cấp độ tư duy nhận thức – Giáo sư BLOOM
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của khối Bán lẻ Cao Hùng
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ tại Cao Hùng và đưa ra các bước để cải thiện, phát triển chuỗi bán lẻ
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
  • Tổng quan về Bán lẻ
  • Các chỉ số trong bán lẻ
  • Đào tạo nhân viên Quản lý cửa hàng để phù hợp với hiện nay
  • Các cấp độ tư duy trong kinh doanh

Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty:


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 024 3 773 8768
Tư vấn 1
Tư vấn 2
Tư vấn 3
Tư vấn 4
Tư vấn 5
TIN NỔI BẬT
video nổi bật