Ngày 06/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 09/05/2021
Ngày 06/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nous Việt Nam tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược  phát triển kênh phân phối của công ty
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về tình hình kênh phân phối hiện tại, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý kênh phân phối hiệu quả cho công ty
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của các thương hiệu của công ty.Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một trong các thương hiệu của công ty: