​Ngày 01/06/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 03/06/2021
Ngày 01/06/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức
buổi tư vấn nhằm xây dựng cơ cấu phòng ban, kế hoạch Marketing cho năm tới.

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, quản lý phát triển nhân sự
sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về thực trạng các phòng ban, kế hoạch phát triển sản phẩm, Tiến sỹ Đào Xuân
Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý nhân sựu.

Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những
kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của một
số thương hiệu của công ty:
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 024 3 773 8768
Tư vấn 1
Tư vấn 2
Tư vấn 3
Tư vấn 4
Tư vấn 5
TIN NỔI BẬT
Ngày 30/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty cổ phần HERMANOSS Việt Nam

Ngày 30/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty cổ phần HERMANOSS Việt Nam 07/01/2022

Trong buổi tư vấn ngày 30/12/2021 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và định hướng với các học viên về phát triển kênh và mở rộng quy mô kinh doanh. Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những định hướng, chiến lược để phát triển kinh doanh , và mở rộng quy mô kinh doanh để hạn chết tối đa nhất những rủi ro . xem thêm

video nổi bật