​Chiều ngày 28/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty Dược thảo Kim Cương Vàng

Ngày 29/05/2021
Chiều ngày ngày 28/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với Công ty dược thảo Kim Cương Vàng tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng giám đốc họp bàn về cơ cấu kinh doanh, đối tượng khách hàng Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Buổi làm việc kết thúc, giám đốc dược thảo Kim Cương Vàng đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những chiến lược rõ ràng và bổ ích, đóng góp vào sự phát triển của công ty .Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty:
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 024 3 773 8768
Tư vấn 1
Tư vấn 2
Tư vấn 3
Tư vấn 4
Tư vấn 5
TIN NỔI BẬT
Ngày 30/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty cổ phần HERMANOSS Việt Nam

Ngày 30/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty cổ phần HERMANOSS Việt Nam 07/01/2022

Trong buổi tư vấn ngày 30/12/2021 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và định hướng với các học viên về phát triển kênh và mở rộng quy mô kinh doanh. Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những định hướng, chiến lược để phát triển kinh doanh , và mở rộng quy mô kinh doanh để hạn chết tối đa nhất những rủi ro . xem thêm

video nổi bật