Sáng ngày ngày 09/03/2023, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc Công ty TNHH S-Tec Vina
Với kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của S- Tec Vina
Nội dung tư vấn đã đưa ra các giải pháp để triển khai:
1. Chiến lược- Kế hoạch xây dựng thương hiệu Stec vina
2. Họp trực tiếp với đại lý để triển khai kế hoạch xây dựng thương hiệu
Buổi làm việc kết thúc, Tiến sỹ cũng đã định hướng các bước tiếp theo cho S- Tec Vina triển khai ngay trong quý 2/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *