Sáng ngày 25/09/2023, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho công ty Trương Hiền
Trong buổi tư vấn sáng ngày 25/09/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Giám đốc Công ty Trương Hiền
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Công ty Trương Hiền.
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Chiến lược tăng doanh thu
– Chiến lược về Nhân sự
– Các cơ chế, quy trình làm việc với khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *