Ngày 28&29/11/2023, KCP đã phối hợp với Công ty TNHH Lân Tuyển tổ chức khóa đào tạo “ Tư duy dịch vụ và chăm sóc khách hàng”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành nhân viên của Lân Tuyển các nội dung như sau:

  • Bài 1: Tư duy về dịch vụ và Công thức chăm sóc khách hàng
  • Bài 2: Trải nghiệm khách hàng và Phương pháp chăm sóc khách hàng
  • Bài 3: Chăm sóc khách hàng chủ động – Tăng khách hàng trung thành
  • Bài 4: Chăm sóc khách hàng bị động – giảm bức xúc và khách hàng rời đi

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
Nội dung dễ hiểu

Nội dung dễ hiểu áp dụng được luôn

Nhận thức được rất nhiều điều và bài giảng rất có giá trị

Kết thúc khóa học viên nắm được:
Cách tiếp xúc với KH

Cách chăm sóc KH

Cách bán hàng hiệu quả

Yếu tố thái độ trong công việc

Chất lượng phục vụ

Nhu cầu khách hàng

Cách làm khách hài lòng

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

Trình độ kiến thức GV: 4.93/ 5

Phương pháp giảng dạy: 4.79/ 5

Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.71/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *