Trong buổi tư vấn ngày 15/09/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Giám đốc Công ty Minh housewares.

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Minh house

Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:

1. Định giá theo giá trị

2. Kênh Tup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *