Ngày 08/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Tư duy dịch vụ – Nâng cao trải nghiệm khách hàng”
Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần Thú Y Xanh các nội dung như sau: Nội dung 1: Tư duy dịch vụ – cạnh tranh bằng dịch vụ / không phải bằng giá cả, Nội dung 2: Bản đồ trải nghiệm khách hàng – xác định các điểm chạm với khách hàng: kỹ thuật + kinh doanh, Nội dung 3: Xác định điểm chạm và kế hoạch hành động – điểm chạm, Nội dung 4: Ba cấp độ trải nghiệm khách hàng- Kế hoạch hành động
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Giảng viên biết cách tiếp cận học viên
– Giảng viên nói dễ nghe, tạo điểm nhấn để học viên tập trung
– Nhiều ví dụ thực tế, bài làm việc nhóm gắn với công việc đang làm
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Công thức chăm sóc khách hàng
– Đồng cảm với khách hàng
– Học được tận tâm, ám ảnh, điểm chạm ý nghĩa trong tư duy dịch vụ.
– Hiểu Tư duy Dịch vụ là gì, và công thức Tư duy dịch vụ như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *