Ngày 07-08/10/2023 KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần hóa chất và thiết bị Kim Ngưu tổ chức khoá đào tạo: “Quản trị sự thay đổi hiệu quả và bền vững”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:
– Bài 1: Mô thức về sự thay đổi và phương pháp dẫn dắt các cá nhân thay đổi
– Bài 2: Nguyên lý tạo ra sự thay đổi & dẫn dắt nhóm thay đổi hiệu quả
– Bài 3: Quy trình dẫn dắt sự thay đổi một tổ chức hiệu quả và bền vững
– Bài 4: Phương pháp lãnh đạo hợp lực tạo ra sự thay đổi bền vững
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Phương pháp đào tạo thực hành dễ hiểu
– Thầy dạy nhiệt tình, hữu ích
– Dễ tiếp thu , cách dạy dễ hiểu, không nặng lý thuyết
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Khóa học dễ hiểu vận dụng vào thực tế
– Phân tích Five Force
– Tìm cách nhận diện vấn đề
– Thay đổi trong đángh giá thái độ của nhân viên khi giao việc
– Mô hình dẫn dắt sự thay đổi cá nhân
– Phương pháp truyền thông, truyền thống và hiện đại
– Làm thế nào để dẫn dắt nhóm, tạo Followers.
– Mô hình thay đổi đội ngũ bền vững Jonh Macxell
Sau đây là điểm đánh giá khoá học:
– Trình độ kiến thức GV: 4,7/5
– Phương pháp giảng dạy: 4,76/5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4,58/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *