Ngày 06&07/03 tại Hà Nội và ngày 13&14/03/2023 tại Tây Ninh, Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Richy tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng giải quyêt vấn đề và ra quyết định hiệu quả”
Trong 04 ngày diễn ra khóa học với 2 lớp , giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho quản lý cấp trung của của Richy các nội dung như sau:
Ngày 1: Phương pháp xác định vấn đề và quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả
Ngày 2: Phương pháp xác định nguyên nhân gốc, giải pháp và ra quyết định hiệu quả
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Giảng viên vui nhộn, khai thác vấn đề thực tế
-Giảng viên có phương pháp luận rõ ràng, truyền đạt dễ hiểu, mang tính thực tiễn.
-GV có phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu, nội dung phong phú.
-Giảng viên tâm huyết, nội dung truyền tải tốt
-Giảng viên đưa ra nhiều bài tập, vận dụng bám sát thực tế, giải quyết đúng các vấn đề đang mắc phải
Kết thúc khóa học viên nắm được:
-Khoá học thực tiễn & thực hành trên thực tế
-Nội dung khóa học phù hợp yêu cầu nâng cao tri thức, năng lực nhân viên để đáp ứng yêu cầu công việc.
– Giúp có phương pháp nhận diện và tư duy giải quyết vấn đề
-Nhận diện, phân tích vấn đề chi tiết và tìm giải pháp
-Nội bộ Richy nên các ví dụ tập trung dễ hiểu
-Sau khoá học xác định nhiều vấn đề từ bản thân, công việc và đội ngũ đang làm việc cùng, sẽ vận dụng những mô hình để giải quyết các vấn đề.
-Nội dung khóa học phù hợp yêu cầu nâng cao tri thức, năng lực nhân viên để đáp ứng yêu cầu công việc.
-Giúp bản thân nhận ra nhiều vấn đề. Phân biệt được đâu là vấn đề chính
-Nội dung sát với thực tế đội ngũ đang cần đào tạo
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
– Trình độ kiến thức GV: 4.71/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.58/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.45/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *