Chiều ngày 08/04/2024, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho anh Nguyễn Thiên về lĩnh vực thời trang.

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho anh Thiên về lĩnh vực thời trang để triển khai:

  1. Kế hoạch kinh doanh
  2. Kế hoạch đầu tư
  3. Kế hoạch sản xuất sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *