CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI KCP

Điện thoại :04 3 773 8768 - Fax : 04 3 773 8768

Website: www.kcp.com.vn - www.kcpvietnam.com - Email : info@kcp.com.vn

Địa chỉ : Phòng 710, Nhà Nơ 4A, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội