Trong tháng 2/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã có 3 buổi tư vấn cho Công ty Cổ phần Việc quanh đây

Ngày 08/03/2021
Trong tháng 2 năm 2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với Công ty cổ phần Việc quanh đây tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược, hướng xây dựng và phát triển sản phẩm mới
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển kênh của sản phẩm.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của công ty