Trông người lại nghĩ đến ta

Ngày 27/08/2015
Phát triển kênh phân phối đóng vai trò quyết định để phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam lại rất bị động trong vấn đề này.

Phát triển kênh phân phối đóng vai trò quyết định để phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam lại rất bị động trong vấn đề này.


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 024 3 773 8768
Tư vấn 1
Tư vấn 2
Tư vấn 3
Tư vấn 4
Tư vấn 5
TIN NỔI BẬT
Sáng ngày 26/12/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã tư vấn cho Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Sunite Việt Nam

Sáng ngày 26/12/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã tư vấn cho Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Sunite Việt Nam 30/12/2019

Sáng ngày 26/12/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Sunite Việt Nam tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược và đưa ra phương hướng kinh doanh các sản phẩm nam dược, đặc biệt là cao dây thìa canh, của Công ty. xem thêm

video nổi bật