​Sáng ngày 29/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty Tâm An

Ngày 22/02/2021
Sáng ngày ngày 29/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với Công ty Tâm An tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra định hướng kinh doanh. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng giám đốc họp bàn về cơ cấu kinh doanh và cơ chế hợp tác nhượng quyền, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Buổi làm việc kết thúc, giám đốc Công ty Tâm An đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những chiến lược rõ ràng và bổ ích, đóng góp vào sự phát triển của công ty.