Sáng ngày 18/02/2021, Học Viện Phân Phối và Bán Lẻ KCP đã tư vấn cho anh Nguyễn Ngọc Hân(Công ty AIMS)

Ngày 28/02/2021
Sáng ngày ngày 18/02//2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với anh Nguyễn Ngọc Hân(Công ty AIMS) tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng quy trình quản lý nhân viên, cách xây dựng KPI phù hợp và cách tạo động lực cho nhân viên. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng anh Hân trao đổi về cơ cấu nhân lực, kinh nghiệm hiện có, định hướng phát triển , Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược để nguồn nhân lực phát triển, phòng ban phù hợp và nhưng điều cơ bản khi xây dựng doanh nghiệp.
Buổi làm việc kết thúc, anh Hân đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển xây dựng cơ cấu tổ chức công ty. Dưới đây là hình ảnh về dịch vụ của  Công ty AIMS