​Ngày 23/03/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nuos Việt Nam

Ngày 27/03/2021

Ngày 11/03/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nuos Việt Nam tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra các chiến lược cho hệ thống phân phối.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về thực trạng của kênh hiện tại, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý kênh phân phối của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một số thương hiệu của công ty: