Ngày 11/03/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nous Việt Nam

Ngày 15/03/2021
Ngày 11/03/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nous Việt Nam tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng cơ cấu phòng ban, kế hoạch Marketing cho năm tới.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, quản lý phát triển nhân sự sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về thực trạng các phòng ban, kế hoạch phát triển sản phẩm, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý nhân sựu.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty.

Website: nous.vn